Ouder
pardon
Seizoen 22/23
  • Minou Bosua | Tekst & Spel
  • Fred Salomon | Tekst & Spel
  • Jason Bhugwandass | Tekst
  • Lotte de Beer | Regie

Een rechtbank-docu-drama, i.s.m. Fred Salomon (oud-kinderrechter), waarin kinderen een klacht indienen bij de Hoge Raad jegens de collectieve voortplantingspsychose van hun ouders.

Vanuit het ongegeneerde kind-perspectief wordt zonder moraal gezocht naar de drijfveren: Wat was jullie diepste motief om ons op de wereld te zetten. En had je dat met de kennis van nu weer gedaan?“ De ouders krijgen op hun beurt de kans om zich te verdedigen. Ouderpardon wordt een doorgecomponeerde muziektheater-voorstelling in regie van één van Nederlands meest succesvolle operaregisseurs Lotte de Beer. Tien kinderen spelen en zingen mee.

© 2021 MINOUX