Een samenwerking van MINOUX, De Verkadefabriek,
Theater aan de Parade, Theaterfestival Boulevard,
Willem Twee en het Noord Brabants Museum

CULTUURFAMILIE
DEN BOSCH

Cultuurfamilie Den Bosch wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor de hele familie.
Dichtbij en inspelend op de behoeften van alle Bosschenaren.

Culturele ruimte

Door een familie te vormen van cultuuraanbieders en mensen met een afstand tot het cultuuraanbod willen we een brug slaan om aanbod en publiek veel dichter bij elkaar te brengen. Door de inzet worden bestaande denkpatronen doorbroken en ontstaat ruimte voor een nieuwe dialoog en een open culturele ruimte.

Verbinding

De waarde van kunst en cultuur is groot, ze kan verbinden, geeft zicht op meerdere horizonnen en zet ons aan het denken, over onszelf en over de hele samenleving. Samen zijn we deelnemers en experts tegelijk en buigen we ons over de vraag: Wanneer voelen wij ons uitgenodigd? Wanneer horen we erbij?

Doe mee!

We nodigen u uit om nicht, neef, tante en oom te worden en deel te nemen aan het rijke kunst- en culturele aanbod van onze stad. Niet de culturele instellingen, maar de wijken en hun bewoners zelf zijn daarbij het vertrekpunt. Dat is de vernieuwende kracht van dit project.
Meld je hier aan!